Om 1882.no


1882.no er en rask og enkel person og bedriftsportal. Hos oss ligger alle norske bedrifter og privatpersonnummer. Internett er utviklet for å gjøre hverdagen enklere. Paradoksalt nok er det samtidig blitt vanskeligere å navigere seg frem for å finne det du leter etter. Vårt formål er at det skal være lettere for deg som nettbruker å finne rett firma eller tjeneste på internett. Derav vårt slagord "Det er lett å finne rett". Merkevaren er eid av 1882.no AS med organisasjonsnummer 995 901 137

Vi er i dag lokalisert med hovedkontor i Oslo. Innen utgangen av 2016 skal vi være på plass med avdelingskontorer i flere av landets største byer. Staben vår inkluderer dyktige medierådgivere som kan gi gode råd til markedsføringsløsninger for å få ditt firma mer synlig på internett. 1882.no fører også en god miljøprofil. I det legger vi at forbrukere bør benytte katalogtjenester på internett fremfor papirkataloger. "Keep nature clean, think 1882.no!" I tillegg til dette så benytter bedriften også elbiler som transportmiddel. Miljøprofilen gjenspeiler vi også gjennom vår merkevarebygging.

Velkommen til oss i 1882.no

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med 1882.no AS (utgiver) er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.